MASZ PYTANIA? ZADZWOŃ!
Newsletter
Zapisz się do newslettera i otrzymaj 5% rabatu na pierwsze zamówienie!
Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności w obecnym kształcie obowiązuje od 28 lipca 2021.

§1 Informacje prywatności

Kim jesteśmy i co czym jest polityka prywatności.

1. Niniejsza dokument – Polityka prywatności określa zasady gromadzenia oraz przetwarzania danych osobowych przez Administratora Sklepu internetowego www.gianluca.pl, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

2. Administratorem danych osobowych jest firma GIAN LUCA Kordian Mędrala wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki pod numerem 001152824, NIP 5532572136, Regon 389343129, prowadząca działalność gospodarczą pod adresem Świętokrzyska 10, 34-300 Żywiec.

Kontakt z Administratorem pod adresem e-mail: office@gianluca.pl lub listownie na adres siedziby w Żywcu.

3. Sprzedawca dokłada najwyższej staranności w celu ochrony powierzonych mu danych osobowych.

4. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu, a znajdujące się w Regulaminie definicje mają odpowiednie zastosowanie do niniejszej Polityki Prywatności, chyba że określone wyrażenia lub zwroty zostały bezpośrednio w niniejszej Polityce Prywatności zdefiniowane inaczej.

§2 Zakres przetwarzania danych

czyli jakie dane przetwarzamy i skąd je mamy.

1. Dane niezbędne potrzeb realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, w tym rejestracji Konta Klienta, zbierane są następujące dane osobowe Klienta:

- imię i nazwisko

- adres zamieszkania

- adres do wysyłki

- dane płatnika

- numer telefonu

- adres e-mail

2. Na potrzeby marketingowe - wysyłki newslettera Sklep używa wskazanego przez Klienta adresu email.

3. Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu. Możesz w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, co może jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Pliki cookies służą wyłącznie wyświetlaniu zindywidualizowanej zawartości.

4. Sklep internetowy można przeglądać bez konieczności podawania swoich danych osobowych oraz bez włączonych ciasteczek, jednakże korzystanie ze Sklepu może być utrudnione.

§3 Sposoby zbierania danych

czyli jak dane do nas trafiają

1. Dane niezbędne celem poprawnej realizacji procesu składania Zamówienia na produkty bądź rejestracji Konta Klienta przekazywane są bezpośrednio przez Klienta poprzez wypełnienie elektronicznych formularzy na stronie internetowej Sklepu oraz w ramach kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem poczty e-mail.

2. Adres e-mail i jego udostępnienie do wysyłki materiałów marketingowych - newsletter przekazywany jest przez Klienta w edytowalnym formularzu danych Konta Klienta (checkbox - Akceptuję newsletter).

3. Dane techniczne i do celów statystycznych zbierane automatyczne pobierane są automatycznie przez system informatyczny w czasie wizyty Użytkownika w Sklepie internetowym.

4. Dane takie jak opinie, zdjęcia, treści związane z zakupionym produktem przez Klienta i udostępnione dobrowolnie za pomocą systemu trustmate.io.

§4 Cel zbierania danych

czyli po co nam Twoje dane

  1. Dane przekazywane przez Klienta zbierane są wyłącznie w celu:
  • Niezbędnym do realizacji i obsługi Zamówienia przez Sprzedawcę, w tym również wysłania Towaru do Klienta. Zbieramy dane takie jak : Imię, Nazwisko, Adres dostawy, Adres płatnika, Adres e-mail, Numer telefonu;
  • Kontaktu z Klientem w sprawach dotyczących szczegółów realizacji zamówienia, wysyłki Towaru, płatności lub reklamacji. W tym przypadku wykorzystywane mogą być następujące dane: Imię, Nazwisko, Adres dostawy, Adres płatnika, Adres e-mail, Numer telefonu;
  • Marketingowych co oznacza przesyłanie cyklicznych informacji handlowych w formie newsletter. W tym wypadku wykorzystywany jest wyłącznie adres e-mail Klienta lub promocji Sprzedawcy i jego Produktów w przypadku wystawienia dobrowolnej opinii Klienta po zakupie towaru obejmującej również jej treść i dane udostępnione przez trustmate.io.

§5 Udostępnianie i przetwarzanie danych

czyli komu przekazujemy Twoje dane:

1. Dane przekazywane przez Klienta, takie jak: Imię, Nazwisko, Adres, Adres e-mail, dane potrzebne do poprawnego logowania do bramki płatności mogą być udostępnione firmie obsługującej transakcje płatnicze dla potrzeb dokonania przez Klienta płatności za zamówione Towary. W zależności od wyboru sposobu dostawy przez klienta dane mogę zostać przekazane:

- ING Bank Polski S.A. (bramka imoje.pl) w związku: świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).; obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).; w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia)- więcej na stronie imoje.pl/

- Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

2. Dane takie Imię, Nazwisko, Adres dostawy, Adres płatnika, Numer telefonu, Adres e-mail są udostępniane przewoźnikom realizującym dostawy kurierskie bądź dostawy do paczkomatów w celu dostarczenia Towaru do Klienta. W zależności od wyboru sposobu dostawy przez Klienta dane mogę zostać przekazane jednej z wymienionych firm:

- InPost - inpost.pl/home

- DHL Parcel Polska – więcej na stronie dhl.com/pl-pl/home.html

3. Sprzedawca korzysta z platformy Shoplo oferującą aplikację do prowadzenia Sklepu internetowego. Z tej uwagi Shoplo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie (00-189) przy ul. Inflanckiej 4C wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 417586 posiadającą NIP 5213630420, która przetwarza dane osobowe Użytkowników Końcowych Sprzedawcy. Więcej na stronie shoplo.pl/polityka-prywatnosci

4. Sprzedawca korzysta z platformy Trustmate.io oferującego system do prowadzenia opinii dotyczących Produktów Sprzedawcy, z tej uwagi dane osobowe trafiają do TrustMate S.A. z siedzibą we Wrocławiu (51-641) przy ul. Bartoszowickiej 3, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000737597 posiadającą NIP 8971854393, która przetwarza dane osobowe Użytkowników Końcowych Sprzedawcy. Więcej na stronie trustmate.io/privacy-policy

5. Wskazane w pkt. 1, 2. , 3. oraz 4. podmioty wykorzystują dane do celów wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności

6. Dane zbierane przez Sprzedawcę mogą zostać udostępnione organom państwowym w przypadkach wskazanych w przepisach, a ponadto – w razie kontroli – także upoważnionym pracownikom Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych.

7. Dane mogą być udostępnione w niezbędnym zakresie podmiotom, dochodzącym w imieniu Organizatora Sklepu należności z tytułu realizacji zamówienia.

§6 Terminy przechowywania danych

czyli jak długo przechowujemy u siebie Twoje dane

1. Dane niezbędne do realizacji umowy będą przechowywane i przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji umowy i ewentualnej obsługi reklamacyjnej.

2. Dane zarejestrowanego Klienta będą przechowywane w systemie dopóki klient nie zamknie swojego konta. Dane te nie będą wykorzystywane wyłącznie celem realizacji kolejnych Zamówień przez Klienta.

3. Dane Klienta używane do celów marketingowych są przechowywane i przetwarzane do czasu odwołania przez Użytkownika zgodny na otrzymywanie materiałów marketingowych na adres e-mail – newsletter; opinie udostępnione za pomocą systemu trustmate.io będą przechowywane do czasu ich odwołania przez Klienta.

§7 Dostęp do danych

czyli co możesz zrobić ze swoimi danymi

1. Klientowi przysługuje prawo żądania informacji o zakresie przetwarzania jego danych osobowych, prawo dostępu do treści tych danych oraz ich zmiany, a także żądania usunięcia danych. W celu wykonania powyższych uprawnień Klient może złożyć odpowiednią dyspozycję przesyłając wiadomość e-mail na adres: office@gianluca.pl, bądź też w formie pisemnej na adres: GIAN LUCA, Świętokrzyska 10, 34-300 Żywiec

2. Klient może w dowolnym momencie, zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail o charakterze marketingowym, usunąć Konto Klienta lub zakazać przekazywania jego danych osobowych podmiotom trzecim (firmom kurierskim), o ile zakaz nie będzie dotyczył realizowanego zamówienia.

§8 Bezpieczeństwo danych

czyli jak chronimy Twoje dane

1. Dane osobowe Kupujących przechowywane są wyłącznie na serwerach Administratora danych. Dostęp do danych osobowych ograniczony jest wyłącznie dla pracowników Administratora i tylko w zakresie w jakim konieczne jest to dla wykonywania obowiązków służbowych. Dostęp ten jest ograniczony także poprzez zabezpieczenie loginem i hasłem.

§9 Podstawy przetwarzania danych osobowych

1. Przetwarzanie danych jest niezbędne celem wykonania i realizacji umowy, której stroną jest Klient lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; lub też po jej zawarciu np. w celach reklamacji.

2. Dane Użytkowników Końcowych (Klientów Sprzedawcy) są również przetwarzane przez operatora danych - Shoplo celem uzasadnionego interesu jako usługodawcy Sprzedawcy, który świadczy usługi związane z publikacją i obsługą Sklepu.

3. Dane Użytkowników Końcowych (Klientów Sprzedawcy) w szczególności opinie, zdjęcia, oceny, opisy zakupionych Produktów są przetwarzane przez operatora danych - TRUSTMATE celem uzasadnionego interesu Sprzedawcy, który świadczy usługi związane z publikacją i marketingiem Sklepu.

4. Podanie danych osobowych jest DOBROWOLNE. Jednak niezbędne celem prawidłowego zawarcia Umowy oraz wynikających z niej prawnych obowiązków stron, dokonania płatności, dostarczenia Zamówionych Towarów czy też pełnej funkcjonalności Sklepu internetowego.

§10 Formuła zakupowa Twisto

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) właściciel domeny internetowej przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

1.Serwis internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

a)zrealizowania usług oferowanych na stronie internetowej,

b)przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z

  • świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  • obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  • w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

c)przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

4.W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust.2, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

a)ING Bank Śląski S.A.

b)Twisto Polska sp. z o.o.

9.W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

10.W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

11.W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

12.W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

§11 Pliki Cookies

czyli wszystko o naszych ciasteczkach.

Administrator sklepu gianluca.pl wykorzystuje pliki cookies celem umożliwienia logowania się do Konta Klienta, monitorowania ruchu użytkowników w Sklepie, opracowania statystyk korzystania ze Sklepu oraz do celów marketingowych. Pliki cookies pozwalają ponadto użytkownikom na zachowanie ich parametrów nawigacyjnych w Sklepie.

§11.1 Definicje:

Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie końcowe za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Sklepu.

Cookies - dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Sklepu.

Cookies Własne – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Sklepu .

Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez podmioty partnerskie Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Sklepu

Administratorem danych osobowych jest firma GIAN LUCA Kordian Mędrala wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki pod numerem 001152824, NIP 5532572136, Regon 389343129, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika. Operatorem danych jest podmiot wskazany w §5 pkt. 3.

Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§11.2 Czym właściwie są pliki Cookies?

Pliki cookies te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Sklep do potrzeb Użytkowników. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
- Cookies sesyjne: przechowywane są na Urządzeniu Użytkownika do momentu zakończenia danej sesji w przeglądarce.
- Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich usunięcia przez Użytkownika.

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies, ich usunięcia, zmiany ustawień jak również określić warunki ich przechowywania. Zmiany ustawień, można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi

W przypadku ograniczenia lub wyłączenia plików cookies – funkcjonalność oraz korzystanie ze Sklepu może zostać utrudnione, ograniczone lub uniemożliwione.

§11.3 Cel wykorzystywania Cookies w Sklepie.

Pliki cookies w Sklepie wykorzystywane są do następujących działań:

1. Uwierzytelniania i zapewnienia trwania sesji użytkownika w Sklepie.

2. Świadczenie usług marketingowych - dostosowanie prezentowanych treści reklam, usług oraz produktów za pośrednictwem Sklepu.

3. Analiz i badań oraz statystyk - tworzenia anonimowych statystyk, pomagających zrozumieć sposób poruszania się Użytkownika po stronach Sklepu , celem ulepszania usług świadczonych przez Sprzedawcę.

4. Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych oraz prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika przez partnerów Administratora:
- Google [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA]

- Facebook [administrator cookies: Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

- Instagram[administrator cookies: Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

- Trustmate.io [administrator cookies: Trustmate S.A. z siedzibą w Polsce]

§12 Prawo klienta do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego.

  1. Każda osoba, której dotyczą dane osobowe przetwarzane na podstawie niniejszych postanowień ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zgodnie z treścią art. 77 ust. 1 RODO - jeżeli uważa, że przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy przedmiotowego rozporządzenia. Wniesienie skargi nie zamyka drogi do skorzystania z innych środków ochrony prawnej. Skargę można wnieść w sposób tradycyjny lub za pomocą elektronicznego formularza dostępnego pod adresem - ewnioski.biznes.gov.pl/suppliant/upage/general/unauth_step0.page?eservice=0000&type=procedura,wniosek&referer=external&institutionID=45.

 

PLIK PDF DO POBRANIA: www.gianluca.pl/polityka_prywatnosci.pdf

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Facebook
Sklep internetowy Shoper.pl