SPRAW PRZYJEMNOŚĆ BLISKIEJ CI OSOBIE! Z KODEM VALENTINES -14% RABATU NA ZAKUPY

PROMOCJA WAŻNA DO 15.02.2023

MASZ PYTANIA? ZADZWOŃ!
Newsletter
Zapisz się do newslettera i otrzymaj 5% rabatu na pierwsze zamówienie!
Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GIANLUCA.PL

obowiązuje od dnia 22 października 2021 roku

§ 1. Postanowienia ogólne:

 1. Sklep internetowy GIAN LUCA, dostępny pod adresem internetowym www.gianluca.pl i www.gianluca.shoplo.pl prowadzony jest przez przedsiębiorcę GIAN LUCA Kordian Mędrala wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki pod numerem 001152824, NIP 5532572136, Regon 389343129.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest wyłącznie do Klientów będącymi osobami fizycznymi korzystających ze Sklepu internetowego i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, dostawy a także podstawowe definicje, sposób kontaktu ze Sklepem internetowym, wymagania techniczne, zasady odstąpienia od umowy, postępowanie w przypadku reklamacji, pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, politykę prywatności dotyczącą danych osobowych oraz prawa do własności intelektualnej.
 3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług elektronicznych (Dz.U.2020.0344).
 4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego na stronie głównej oraz pod adresem www.gianluca.pl/regulamin, możliwe jest jego pobranie oraz wydruk. Korzystając ze Sklepu internetowego Klient wyraża zgodę na otrzymanie informacji od Sprzedawcy jako treści cyfrowe.
 5. Towary są dostępne do wyczerpania zapasów lub w przypadku ich niedostępności na zamówienie bądź też zamówienie specjalne. Zasady ostatniego szczegółowo określone w załączniku dostępnym na stronie głównej www.gianluca.pl oraz pod adresem www.gianluca.pl/zamówienia-specjalne
 6. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
 7. Sprzedaż towarów w ramach Sklepu internetowego odbywa się na podstawie zamówienia złożonego przez Klienta na odległość poprzez stronę internetową www.gianluca.pl. Przez złożenie zamówienia rozumie się kliknięcie przez Klienta na stronie Sklepu przycisku: „Zamawiam”.
 8. Działalność Sklepu polega na sprzedaży na odległość nowych i nieuszkodzonych produktów, dostępnych w magazynie lub na zamówienie Klienta poprzez Konto Klienta lub jako Gość bądź też zlecenie ich wykonania – zamówienie specjalne.
 9. GIAN LUCA zastrzega sobie prawo do zmiany rzeczonego Regulaminu w każdym czasie odpowiednio wskazując czas początku obowiązywania.
 10. Sprzedawca dokłada wszelkich starań aby wszelkie treści oraz informacje udostępniane Klientowi dotyczące usług, produktu czy też stosowanych praktyk były jasne i zrozumiałe zgodnie ze zbiorem zasad etycznych i zawodowych przedsiębiorców wyrażonym w Kodeksie dobrych praktyk.
 11. Wszelkie pytania odnośnie Regulaminu i zasad Sklepu internetowego prosimy kierować na adres email – office@gianluca.pl lub poprzez formularz dostępny pod adresem www.gianluca.pl/strona/kontakt

§ 2. Definicje:

 1. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą GIAN LUCA Kordian Mędrala wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki pod numerem 001152824, NIP 5532572136, Regon 389343129.
 2. Klient – w rozumieniu niniejszego Regulaminu wyłącznie osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach działalności Sklepu internetowego, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Charakter zawodowy - sytuacja, kiedy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zawiera ze Sprzedawcą umowę w ramach dokonywanych regularnie czynności wynikających z przedmiotu działalności gospodarczej, który wykazała w CEIDG.
 4. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny pod adresem internetowej www.gianluca.pl.
 5. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu teleinformatycznego zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 6. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 7. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia
  i zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 8. Konto - konto Klienta w Sklepie utworzone poprzez dobrowolne podanie danych przez Klienta ich rejestrację i potwierdzenie, zawarte są w dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 9. Gość – elektroniczny formularz zamówienia, umożliwiający złożenie oświadczenia woli bez rejestracji Konta w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, którego uzupełnienie jest niezbędne do zawarcia Umowy w przypadku wybrania przez Klienta metody złożenia zamówienia „Bez logowania”
 10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka, wybór rozmiaru czy koloru oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności za wybrany towar.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt / towar - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży towarów zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 15. Dni robocze - wszystkie dni powszednie tygodnia od poniedziałku do piątku,
  z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
 16. Czas realizacji zamówienia – czas od momentu otrzymania zamówienia do momentu wysłania przesyłki wybraną przez Klienta formą dostawy.
 17. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zmianami),
 18. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz. 827).
 19. Prawo telekomunikacyjne - ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2018 r. poz. 1954).
 20. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r.
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz.1204 ze zmianami).
 21. RODO - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 22. Podatek od towarów i usług - ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
  i usług (Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535).

§ 4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy ze Sklepem internetowym.

 1. Do poprawnego korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
 • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Opera, Safari, Maxthon lub podobne, umożliwiające dostęp i procedowanie treści wyświetlanej przez Sklep,
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 • włączona obsługa plików cookies,
 • zainstalowany program FlashPlayer,

§ 5. Ogólne zasady korzystania ze Sklepu internetowego Gian Luca

 1. Ze sklepu internetowego mogą korzystać tylko osoby, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych co do zasady oznacza, że ukończyły 18 lat.
 2. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych winny korzystać ze sklepu internetowego wyłącznie za zgodą ich opiekuna prawnego. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczeń przy próbie zawieraniu umów ze wskazanymi w niniejszym punkcie osobami.
 3. Klient może dokonać zakupu towaru w Sklepie internetowym poprzez Konto Klienta bądź jako Gość. Klient dokonujący zakupu dobrowolnie podając swoje dane osobowe jednocześnie wyraża zgodę na ich przetwarzanie na zasadach wskazanych w Polityce prywatności dostępnej pod adresem gianluca.pl/polityka_prywatności lub jako odnośnik
  na stronie głównej.
 4. Podanie przez Klienta adresu e-mail jest niezbędne do wykonania Umowy, w konsekwencji zaś stanowi zgodę na wykorzystanie w tym celu adresu e-mail Klienta w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług elektronicznych.
 5. Podanie przez Klienta numeru telefonu jest niezbędne do wykonania Umowy,
  w konsekwencji zaś stanowi zgodę na wykorzystanie w tym celu numeru telefonu
  w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.

§ 6. Konto Klienta:

 1. Założenie Konta jest darmowe.
 2. Rejestracja Konta odbywa się poprzez Formularz rejestracji dostępny jako odnośnik Zaloguj się na stronie głównej następnie wybór Nie mam konta bądź bezpośrednio pod adresem gianluca.pl/konto/rejestracja.
 3. Aby założyć konto w Sklepie należy wypełnić Formularz rejestracji wskazany w poprzednim punkcie. W tym celu niezbędne jest podanie następujących danych : imię
  i nazwisko, adres e-mail oraz hasło umożliwiające późniejsze logowanie i dostęp do konta.
 4. W celu rejestracji konta niezbędne jest kliknięcie w link aktywacyjny wysyłany
  na wskazany przez Klienta przy rejestracji Konta adres e-mail.
 5. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych przez Klienta w Formularzu rejestracji.
 6. Aby Konto było w pełni funkcjonalne niezbędne jest podanie danych osobowych oraz adresowych Klienta w szczególności: Imię, Nazwisko, Ulica, Numer domu, Miasto, Kod pocztowy, Województwo oraz Kraj.
 7. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane
  w § 3 lub też zalogowanie się na Konto następne kliknięcie edytuj dane kupującego
  i wybranie odnośnika Usuń konto i potwierdzenie operacji. Usunięcie Konta klienta możliwe jest również przez adres gianluca.pl/konto/usun po zalogowaniu się na Konto.
 8. Korzystanie ze Sklepu przez Klienta nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo
  po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez uzupełnienie formularzu zamówienia jako Gość i podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez zakładania Konta.
 9. Klient obowiązany jest do utrzymania w tajemnicy swoich danych związanych z loginem oraz hasłem umożliwiającym zalogowanie się do Konta. Zabrania się odstępowania swojego konta innym osobom oraz korzystania z kont innych Klientów.

§ 7. Zasady składania Zamówienia:

 1. Aby poprawnie złożyć zamówienie należy skorzystać z procedury zamieszczonej na stronie Sklepu. Zamówienia przyjmowane są poprzez Sklep internetowy pod adresem internetowym www.gianluca.pl
 2. Składanie zamówień za pośrednictwem sklepu jest możliwe po dokonaniu prawidłowej rejestracji i założeniu Konta Klienta bądź też bez rejestracji na podstawie danych przekazanych przez Klienta jednorazowo dla potrzeb danej transakcji przez formularz zamówienia.
 3. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Przy każdym z towarów znajdują się między innymi informacje o właściwościach towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany, kolorze, rozmiarze czy innych szczególnych właściwości.
 4. Klient zamawiając towar dokonuje jego wyboru w sposób właściwy dla danej rzeczy, określając w szczególności rozmiar, kolor, liczbę sztuk, a w razie potrzeby także inne specyficzne informacje.
 5. Za kompletność, prawidłowość oraz zgodność z prawem wszelkich składanych oświadczeń odpowiedzialny jest wyłącznie składający je Klient lub osoba ubiegająca się o Zawarcie umowy. W przypadku zmiany danych Klienta jest on zobowiązany do ich niezwłocznej aktualizacji, a w uzasadnionych przypadkach w celu prawidłowej realizacji zamówienia niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy za pomocą odpowiednich środków telekomunikacyjnych.

§ 8. Ceny.

 1. Wyświetlone na stronie Sklepu internetowego ceny Produktów są podane w polskich złotych i są cenami nie zawierającymi podatku VAT, z uwagi na to, że Sprzedawca jest zwolniony ze wskazanego podatku zgodnie z art. 113 ust. 1 Podatku od towarów i usług.
 2. Finalną wartość Zamówienia stanowi cena wybranych Produktów wraz z opłatą za ich koszty wysyłki i odbioru w zależności od wyboru sposobu dostawy dokonanej przez Klienta,
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen jednostkowych towarów, wprowadzanie promocji oraz innych regulacji zmieniających ceny dostępnych produktów.
 4. W przypadku zamówień specjalnych na życzenie Klienta – cena produktu oraz pozostałe warunki będą ustalane indywidualnie.

§ 9. Sposoby płatności, dostawa i jej koszty.

 1. Klient składając Zamówienie ma możliwość wybrania formy płatności jak i sposobu dostawy.
 2. Płatność za zamówione Produkty może nastąpić poprzez płatność online za pośrednictwem serwisu płatności iMoje. Płatność online powinna zostać dokonana niezwłocznie podczas składania zamówienia.
 3. Sklep wysyła Towar korzystając z usług firmy kurierskiej DHL Parcel Polska lub InPost
  lub za pomocą Paczkomatów InPost, które dostarczają Towar pod wskazany przez Klienta adres dostawy.
 4. Koszt wysyłki jest określony przy wyborze formy i sposobu dostawy Towaru przez Klienta podczas składania Zamówienia. Zamówienia powyżej kwoty 500 PLN wysyłane są za darmo (koszty przesyłki pokrywa sprzedawca). Koszty przesyłek dla zamówień poniżej kwoty 500 PLN: Kurier DHL 25 PLN, Kurier InPost 25 PLN, Paczkomat InPost 20 PLN.
 5. Koszty dostawy nie mogą być wyższe niż te zadeklarowane w interaktywnym formularzu Zamówienia i zgodne z postanowieniami zawartymi w niniejszym paragrafie Regulaminu. W przypadku niezgodności faktycznych kosztów dostawy z kosztami zadeklarowanymi przez Sprzedawcę, Kupujący ma prawo nie przyjąć dostarczonego produktu.
 6. W przypadku doręczenia Zamówienia za pośrednictwem usług kurierskich,
  po dostarczeniu przesyłki na wskazane miejsce przeznaczenia, Klient obowiązany jest zbadać stan przesyłki przed odbiorem. W przypadku stwierdzenia zewnętrznych uszkodzeń paczki lub innego uszkodzenia lub ubytku rzeczy, który nastąpił w czasie przewozu, powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności po stronie przewoźnika.
 7. Jeśli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia przewoźnik ma obowiązek niezwłocznie protokolarnie ustalić stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik wykonuje te czynności także na żądanie Klienta, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona. Klient ma prawo odmówić przyjęcia uszkodzonej przesyłki. W przypadku stwierdzenia szkody Klient proszony jest o spisanie protokołu szkody (wzór dokumentu udostępniany jest przez przewoźnika).

§ 9.1. Płatności iMoje

iMoje to pierwsze płatności online dla sklepów internetowych w Polsce dostarczone przez bank. Za ich sprawne działanie odpowiada ING Bank Śląski, a bezpieczeństwo potwierdza certyfikat PCI DSS. Bramka obsługuje najpopularniejsze metody płatności na Polskim rynku.

Metody płatności w ramach systemu iMoje

 • E-przelew (imoje) – Po wybraniu tej opcji płatności, można zlecić przelew bezpośrednio
  z banku. Po pomyślnej realizacji płatności zamówienie zostanie sfinalizowane.
 • Blik (imoje) – Przepisz kod Blik z aplikacji swojego banku i kliknij zapłać. Następnie potwierdź transakcję PINem w aplikacji banku.
 • Płatność kartą (imoje) – Po podaniu danych karty płatniczej, przepisz kod weryfikacyjny CVC w celu dodatkowej ochrony.

Usługa imoje świadczona jest przez ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909.

Szczegółowy Regulamin usługi imoje.pl oraz Umowa o świadczenie usług płatności online przez ING Bank Śląski dostępne są dla Klienta pod adresem imoje.pl/sprzedawcy

Klient dokonujący płatności korzystając z systemu płatności online iMoje.pl oświadcza,
że zapoznał się i akceptuje treść dokumentów wskazanych powyżej w niniejszym paragrafie.

§ 10. Jak składać zamówienia – szczegółowa instrukcja.

 1. Dokonać poprawnego logowania na Konto Klienta lub korzystać ze Sklepu jako Gość.
 2. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia jednocześnie określając jego opcje (np. rozmiar, kolor) i ilość sztuk, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” i kontynuować zakupy lub kliknąć przycisk „Zamawiam”, aby przejść do formularza zamówienia,
 3. Przechodząc do Koszyka można zdecydować o kontynuowaniu zakupów, modyfikacji zawartości Koszyka w szczególności ilości wybranych produktów bądź ich usunięciu,
 4. Następnym krokiem jest kliknięcie przycisku „Zamawiam”.
 5. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez logowania na zarejestrowane konto (jako Gość) – należy wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie wskazanych w interaktywnym formularzu danych osobowych (Imię, Nazwisko) i teleadresowych (adres
  e-mail, telefon) odbiorcy Zamówienia oraz adresu (Kraj, Kod pocztowy, Miasto, Ulica, Numer domu/lokalu, na który ma nastąpić dostawa Towaru oraz sposób jego dostawy
  jak i płatności,
 6. Jeżeli wybrano możliwość korzystania ze Sklepu jako Klient zalogowany – należy skorzystać z danych zapisanych w Koncie Klienta, dowolnie je zmodyfikować lub dodać nowe dane (np. adresy dostawy) dodatkowo wybierając sposób dostawy Towaru oraz metodę płatności,
 7. Dla każdego wariantu należy wybrać sposób dostawy i formę płatności, akceptując każdy etap poprzez kliknięcie przycisku „Kontynuuj”.
 8. Podczas ostatniego etapu składania Zamówienia wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia wraz z wybranymi formami dostawy i płatności.
 9. W celu złożenia Zamówienia należy potwierdzić zapoznanie się z wymaganymi dokumentami oraz sfinalizować zakup klikając przycisk "Zamów”.
 10. W przypadku wyboru płatności iMoje zostaną Państwo przekierowani do bramki bankowej celem dokonania płatności za wybrany Towar i sposób dostawy, po pozytywnie przeprowadzonej procedurze Zamówienie zostanie skutecznie złożone.
 11. Po skutecznym złożeniu zamówienia zobaczą Państwo potwierdzenie przyjęcia zamówienia wraz z jego numerem, zostanie ono również przesłane na wskazany przez Klienta adres e-mail wraz z dodatkowymi informacjami dotyczącymi zamówienia.
 12. W razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, Klient ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o nich Sklep drogą telefoniczną lub e-mailem.

§ 10.1 Zamówienia specjalne.

 1. Klient ma możliwość złożenia specjalnego zamówienia na Produkt u Sprzedawcy.
 2. W przypadku zainteresowania danym modelem Towaru można indywidualnie ustalić jego dodatkowe cechy, również te, które nie są dostępne przez system Sklepu internetowego np. (kolor, długość rękawów, brak kieszeni itp.). Propozycję zlecenia wykonania i sprzedaży
 3. Produktu proszę składać na adres e-mail, telefonicznie lub przez formularz kontaktowy podane w §18 niniejszego Regulaminu.
 4. Produkty wykonane zgodnie z życzeniem Klienta w ramach usługi Zamówienia Specjalnego i według własnej specyfikacji, jak np. kurtki, kożuchy, płaszcze nie są objęte prawem do odstąpienia od umowy na odległość, zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku. nie przyjmujemy zwrotów Produktów lub ich części wyprodukowanych na życzenie, wyprodukowanie towaru według Państwa specyfikacji (ust. 3).
 5. W przypadku Zamówienia przez Klienta na towar wyprodukowany według własnej specyfikacji (Zamówienie specjalne), Klient zrzeka się prawa do odstąpienia od umowy.
 6. Klient składając Zamówienie specjalne oświadcza, iż został poinformowana o braku możliwości zwrotu lub wymiany Produktu.
 7. Klient ma prawo odstąpić od złożonego i opłaconego Zamówienia Specjalnego wyłącznie w terminie 24 godzin od jego złożenia. Po tym terminie odstąpienie będzie niemożliwe.
 8. Prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy sytuacji, w której GIAN LUCA rozpoczęła świadczenie usług krawieckich lub przystąpiła do wykonania Zamówienia Specjalnego
  za zgodą Klienta.

§ 11. Zasady realizacji zamówień:

 1. Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia system potwierdza Klientowi e-mailem,
  że zamówienie dotarło do Sklepu.
 2. Sprzedawca przystępuje do realizacji Zamówienia niezwłocznie. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą Klienta na kontakt Sprzedawcy za pomocą środków teleinformatycznych z Klientem w celem prawidłowej realizacji Zamówienia.
 3. W razie skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Sprzedawca dokona niezwłocznego zwrotu wszelkich kwot uiszczonych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.
 4. Towary są dostępne do wyczerpania zapasów lub na zamówienie.
 5. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 6. Po złożeniu zamówienia Klient jest informowany o przejściu procesu zamówienia odrębnym mailem, następnie otrzymuje informację o wysyłce będącą ostatecznym potwierdzeniem wszystkich istotnych elementów zamówienia i określającą moment zawarcia umowy.
 7. Po uzgodnieniu wszelkich warunków realizacji zamówienia, umowę uważa się za zawartą. Wysyłka Towaru przez Sprzedawcę nastąpi nie później niż w terminie 7 dni roboczych
  od złożenia poprawnego Zamówienia przez Klienta. W przypadku
 8. Sklep zastrzega, że zgodnie z treścią art. 71 Kodeksu Cywilnego – umieszczone na stronie internetowej Sklepu informacje, ogłoszenia, cenniki i reklamy poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę lecz za zaproszenie do zawarcia umowy. Sprzedawca może odmówić zawarcia umowy w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w celu ochrony swoich dóbr.

§ 12. Produkt – naturalny wyrób skórzany

 1. Rozjaśnienia i cieniowania to naturalne ślady wyrobu skórzanego. Nie stanowią wady: zmiany fizyczne jak zagniecenia, otarcia, zabrudzenia krawędzi i wypustowych, zakaleczenia lica. Garbarnia ani producent nie mogą zagwarantować odporności na deszcz. Działanie promieni słonecznych może prowadzić do blaknięcia kolorów. Skóry naturalne nie są odporne na pot i mogą brudzić.
 2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad, w szczególności zgodnie
  z treścią art. 556, 5561-5563 Kodeksu Cywilnego.

§ 13. Prawo do odstąpienia od umowy (Zwroty):

 1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumentów z dnia 30 maja 2014 roku (Dziennik Ustaw 2014 poz. 827 ze zmianami) wprowadzającą Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Art. 38 zawiera katalog sytuacji, w których nie przysługuje Konsumentowi prawo do odstąpienia od umowy.
 2. Wszelkie przepisy dotyczące Konsumenta opisane w tym paragrafie dotyczą także Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.
 3. Towar można zwrócić wyłącznie gdy nie był on używany, ani kopiowany, ani zniszczony lub wykorzystany. Produkt musi mieć nienaruszone plomby i metki.
 4. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w fizyczne posiadanie towarów lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik
  i wskazana przez Klienta weszła w fizyczne posiadanie towarów.
 5. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Gian Luca Kordian Mędrala z siedzibą w Żywcu przy ulicy Świętokrzyskiej 10 o swojej decyzji
  o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną – dane wskazane w §18.).
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. Zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku nie przyjmujemy zwrotów Produktów lub ich części wyprodukowanych na życzenie, wyprodukowanie towaru według Państwa specyfikacji (ust. 3).
 8. W przypadku Zamówienia przez Klienta na towar wyprodukowany według własnej specyfikacji, Klient zrzeka się prawa do odstąpienia od umowy.
 1. Skutki odstąpienia od umowy:
 • W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających
  z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów (wysłania ich do nas, pakowania itp.).
 • Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat
  w związku z tym zwrotem.
 • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania i sprawdzenia zawartości, kompletności zwracanego przez Klienta Towaru.
 • Zwrot powinien być dostarczony Sprzedawcy bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu
  od Umowy przez Klienta. Termin jest zachowany jeżeli towar zostanie odesłany przed upływem terminu 14 dni.
 • Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia ich charakteru, cech i funkcjonowania. Oznacza to, że konsument może korzystać z towaru tak, jak sprawdzałby go w sklepie stacjonarnym.
 • Na Kliencie spoczywa obowiązek udowodnienia zakupu zwracanego towaru w Sklepie internetowym. Najłatwiej to zrobić to przesyłając nam dowód zakupu.
 • W przypadku braku dowodu zakupu uprawniony do zwrotu Klient musi w inny sposób udowodnić zakup towaru w Sklepie internetowym Gian Luca oraz dołączyć oświadczenie
  o nieposiadaniu dowodu zakupu.
 • Nie przyjmujemy Zwrotów wysłanych do paczkomatów, przesyłek wysłanych za pobraniem bądź w inny sposób niż wskazany w §13.
 • W przypadku rezygnacji z zakupu zwracany towar prosimy odesłać zwykłą przesyłką poleconą (rejestrowaną) na adres : Gian Luca, Świętokrzyska 10, 34-300 Żywiec
 • Sprzedawca udostępnia Klientowi swój formularz zwrotu dostępny pod adresem gianluca.pl/form/zwrot , skorzystanie z niego nie jest konieczne lecz polecane przez Sprzedawcę. Jednocześnie Sprzedawca informuje, że wzór formularza odstąpienia
  od zawartej umowy dostępny jest jako załącznik nr 2 do Ustawy o prawach Konsumenta.

§ 14. Reklamacje/Gwarancja

 1. Przedmiotem sprzedaży są Produkty nowe bez wad.
 2. Sprzedawca udziela 12 miesięcznej GWARANCJI na zamki, napy oraz szwy we wszystkich produktach typu: Kurtki, Płaszcze, Kożuchy, Futra - od chwili odbioru Zamówienia przez Klienta.
 3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania
  czy niewłaściwej konserwacji lub pielęgnacji Produktu.
 4. W przypadku wykrycia wady objętej GWARANCJĄ skontaktuj się ze Sprzedawcą telefonicznie lub poprzez e-mail zgodnie z danymi wskazanymi w §18.
 5. Sprzedawca udostępnia Klientowi zalecany Formularz Gwarancyjny dostępny pod wskazanym adresem www.gianluca.pl/form/formularz_gwarancyjny lub jako odnośnik
  ze strony głównej. Sprzedawca sugeruje wysłanie formularza drogą poczty elektronicznej, jednakże wysłanie przez Klienta zgłoszenia na adres siedziby Sprzedawcy uważa się za ważne.
 6. Klient ma możliwość zgłoszenia wady objętej Gwarancją w przeciągu dwóch miesięcy
  od odkrycia wady nie później jednak niż w terminie 12 miesięcy od odebrania Produktu.
 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty wysyłki reklamowanego towaru (wysłania ich
  do nas, pakowania itp.).
 8. Poprawne wypełnienie formularza gwarancyjnego, dołączenie oryginału dowodu zakupu
  i wysyłka reklamowanego Produktu jest niezbędna celem rozpatrzenia reklamacji.
 9. Sprzedawca w ciągu 14 dni poinformuje Klienta mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.
 10. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, Sprzedawca zrekompensuje poniesione przez Klienta koszty poprzez: naprawę reklamowanego produktu, przesłanie nowego egzemplarza produktu lub zwrot pieniędzy.
 11. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, Sprzedawca przekaże szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych odeśle na koszt Klienta reklamowany produkt.
 12. W przypadku gdy reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, Sprzedawca może zaproponować Klientowi pozagwarancyjną naprawę produktu na jego koszt.

§ 15. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta
  z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php i http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U.
  z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą; Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
  o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą; Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 3. Dodatkowo informujemy o istnieniu pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
  i rozwiązywania sporów. W związku z obowiązkiem poinformowania o nich, przedstawiamy link do platformy ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.trader.register&lng=PL
 4. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie gdy obie strony wyrażą na to zgodę.
  Ze względu na specyfikę branży nie korzystamy z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.

§ 16. Poufność danych:

 1. Dane Klienta przekazane w trakcie złożenia zamówienia chronione są zgodnie z RODO
  i przetwarzane wyłącznie dla celów związanych z realizacją zamówienia jak obsługi z nim związanym. Podanie tych danych jest dobrowolne.
 2. W przypadku wyrażenia przez Klienta stosownej zgody, dane osobowe przetwarzane są także w celach marketingowych (newsletter). Podanie i udostępnienie danych w tym celu jest dobrowolne.
 3. Klientowi Sklepu przysługuje prawo żądania informacji o zakresie przetwarzania jego danych osobowych, prawo dostępu do treści tych danych oraz ich poprawiania, zmiany bądź usunięcia.
 4. Administratorem danych osobowych jest firma Gian Luca Kordian Mędrala wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki pod numerem 001152824, NIP 5532572136, Regon 389343129, prowadząca działalność gospodarczą pod adresem Świętokrzyska 10, 34-300 Żywiec. Dane do kontaktu z Administratorem danych są wskazane w §18 Regulaminu.
 5. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności i przetwarzania danych osobowych przez są dostępne jako odnośnik ze strony głównej bądź pod adresem gianluca.pl/polityka_prywatnosci.

§ 17. Opinie w sklepie internetowym:

 1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.
 2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.
 3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.
 4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.
 5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
 6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
 7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

§ 18. Dane Sprzedawcy:

 • Gian Luca Kordian Mędrala
 • Świętokrzyska 10, 34-300 Żywiec
 • Telefon: +48 782 170 801
 • E-mail: office@gianluca.pl
 • Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 • Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 10.00 – 17.00 od poniedziałku do piątku.

§ 19. Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem.
 2. Ogłoszenie jest ważne wyłącznie na terenie Polski.
 3. Umowa jest zawierana w języku Polskim, na czas i w celu realizacji sprzedaży.
 4. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy.
 5. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, jednakże zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 7. Wszelkie informacje, a w szczególności znaki handlowe, logotypy, zdjęcia i teksty zamieszczone w Sklepie internetowym www.gianluca.pl są chronione prawem autorskim. Ich użycie bez odpowiedniej zgody Sprzedawcy jest zabronione.


PLIK PDF DO POBRANIA: www.gianluca.pl/regulamin.pdf

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Facebook
Sklep internetowy Shoper.pl